புனைவின் நிழல்

December 30, 2010
/   Book Reviews

சிறுகதைகள் மேல் எனக்கு ஒரு கண் உண்டு. சிறுகதைகள் எழுதத் தொடங்கலாம் என்றெல்லாம் எப்பொழுதாவது ஒரு விபரீத ஆசை என்னுள் எழும். ஆமாம். பின்னே? எப்படி சில நடிகர்கள், தேமேயென்று சினிமாவில் நடித்துக் கொண்டு இருந்துவிட்டு, பின்னர் திடீரென்று தனக்கு எழும் விசிறிகள் கூட்டத்தைக் கண்டு மதிமயங்கி...

Death in the Andes – மரியோ பர்காஸ் யோசா

June 3, 2010
/   Book Reviews

எனக்கு மிகப் பிடித்த ஒரு விஷயம், திரைப்படங்கள் தவிர – புத்தகம் படிப்பது. சிறுவயதில், காமிக்ஸ்களிலிருந்து வாசித்தல் ஆரம்பமாகி, ஆங்கிலப் புத்தகங்கள் மீது (ஆங்கில பல்ப் . . ஹாட்லி சேஸ் இத்யாதி) தாவி, சிறுகச்சிறுக உலக இலக்கியத்தின் மேல் திரும்பியது. நான் உலகின் சில நல்ல...