திரைப்படங்களைப் பேசும் புத்தகங்கள்

October 19, 2016
/   Book Reviews

செப்டம்பர் 2016- திரைப்படங்கள் & புத்தகங்கள் சிறப்பிதழ்-படச்சுருளுக்காக எழுதப்பட்ட கட்டுரை இது. திரைத்துறையில் கால்பதிக்கவேண்டும் என்று யாரேனும் நினைத்தாலும் சரி, அல்லது திரைத்துறை பற்றித் தெரிந்துகொள்ளவேண்டும்/திரை ஆளுமைகளின் படைப்புகளின் வாயிலாக அவர்களைப் புரிந்துகொண்டு, அவர்கள் சொல்லிய அரசியலைத் தெரிந்துகொள்ளவேண்டும் என்றாலும் சரி, உடனடியாக நமக்கு உதவுபவை புத்தகங்களே....

Time machine: The Paradoxes and the Films

June 23, 2016

  ’காலப்பயணியின் மனைவி’ என்ற பெயரில் ஜூன் மாத அந்திமழை இதழில் டைம் மெஷின் படங்களையும், அவற்றில் உபயோகப்படுத்தப்படும் சில பேரடாக்ஸ்கள் பற்றியும் எழுதிய கட்டுரை இது. நிகழ்காலம் மட்டுமல்ல; இறந்தகாலமும் எதிர்காலமும் கூட எப்போதும் நிகழ்ந்துகொண்டே இருப்பவைதான்’ – கர்ட் வனேகட், Slaughterhouse-Five ’சயன்ஸ் ஃபிக்‌ஷன்’...