வேற்றுக்கிரகவாசிகளும் பூமியும் – 9

இதுவரை எழுதப்பட்ட இத்தொடரின் முந்தைய கட்டுரைகளைக் கீழே படிக்கலாம். வேற்றுக்கிரகவாசிகளும் பூமியும் சென்ற கட்டுரையில், பிரி ரேய்ஸ் வரைபடங்களைக் குறித்த மர்மங்களைப் பார்த்தோம். இதைப்போன்ற இன்னொரு மர்மத்துடன் இந்தக் கட்டுரையைத் தொடங்குவோம். பூமிக்கு...

Jack Reacher: The series

‘Cutting a throat doesn’t take much time. Given a decent blade and enough weight and force, it takes as long as it takes to move your hand...

Spectre (2015) – English

முன்னுரை – இந்தக் கட்டுரையில் ஸ்பெக்டரின் கதை சொல்லப்படவில்லை. எனவே ஜாலியாக நீங்கள் இதைப் படிக்கலாம். கசீனோ ரொயால் படத்தில் இருந்து ஜேம்ஸ் பாண்ட் படங்களில் ஒரு ஸ்டோரிலைன் தொடர்ந்து வந்துகொண்டிருப்பது நம்...

Crimson Peak (2015) – English

ஹாரர் படங்களில் Gothic Horror என்ற வகை உண்டு. பழங்கால ஹாரர் நாவல்களை அடியொற்றிய வகையே இது. இதன்படி, பயமூட்டும் சங்கதிகள், காதல் என்ற அம்சத்தோடு கலந்து இருக்கும். உதாரணமாக, ட்ராகுலா கதையின்...

The Martian (2015): 3D – English

ரிட்லி ஸ்காட்டின் முந்தைய இரண்டு படங்களான ’ப்ராமிதியஸ்’ மற்றும் ‘எக்ஸோடஸ்: காட்ஸ் & கிங்ஸ்’ ஆகிய படங்களைப் பார்த்தபின்னர் வாழ்க்கையே வெறுத்துப்போய் இனி ஸ்காட்டின் பிற படங்களைப் பார்க்கவே கூடாது என்ற முடிவில்...
×